กิจกรรมประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ โถงอาคาร A3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต อย่าพลาดไปร่วมงาน "Microsoft Students Day" กันนะคะ ใครเข้าร่วมงานจะได้รับคะแนนพิเศษในวิชานี้ด้วยนะคะ อีกทั้งยังได้รับเพชรกิจกรรมด้วย 1 ดวงค่ะ ว่างช่วงเวลาไหนไปช่วงเวลานั้นได้เลยนะคะ
Comments